جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

US must end sanctions, maximum pressure on Iran: China

%excerpt%

Read the rest here:
US must end sanctions, maximum pressure on Iran: China

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.