جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

حمله حامیان پکن به "دیوارهای لنون" در هنگ‌کنگ

امروز (شنبه) چندین گروه از حامیان دولت چین در هنگ‌کنگ، “دیوارهای لنون” که توسط معترضان ضد دولتی شکل یافته‌ را پاکسازی و تخریب کردند؛ این اقدام، نگرانی‌ها درخصوص درگیری احتمالی بین این گروه‌ها و معترضان را بیشتر کرده است.

Link:
حمله حامیان پکن به "دیوارهای لنون" در هنگ‌کنگ

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.