جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

سناتور آمریکایی کنگره را "شریک جرم و همدست" ترامپ دانست

ترامپ خواستار آن شده که روابط جو بایدن با اوکراین طی زمانی که این دموکرات معاونت ریاست جمهوری را برعهده داشت، مورد بررسی قرار گیرد.

Read the rest here:
سناتور آمریکایی کنگره را "شریک جرم و همدست" ترامپ دانست

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.