جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

از "تصویب طرح اسکناس های جدید" تا "پاتک چینی به تهدید آمریکایی و لغو مذاکرات…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سی و یکمین روز شهریور ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

Originally posted here:
از "تصویب طرح اسکناس های جدید" تا "پاتک چینی به تهدید آمریکایی و لغو مذاکرات…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.