جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Elizabeth Warren and Joe Biden neck and neck in new Iowa poll

Sen. Elizabeth Warren has edged past Joe Biden in a new CNN-Des Moines Register poll of likely Iowa caucusgoers.

Original post:
Elizabeth Warren and Joe Biden neck and neck in new Iowa poll

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.