جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Erdogan ‘rolled’ spineless Trump on Syria

Over the weekend, President Donald Trump said he’d support a Turkish military excursion into northern Syria.

Read the rest here:
Erdogan ‘rolled’ spineless Trump on Syria

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.