جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Oil price to increase amid market volatility says investment bank

INVESTMENT bank UBS has predicted the oil price will increase in the last quarter amid continued market volatility following attacks on Saudi Arabian oil facilities last month.

Follow this link:
Oil price to increase amid market volatility says investment bank

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.