جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

از "تعیین معاونان جدید برای وزارت دارایی و وزارت بازرگانی" تا "مانع سوئیفتی…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی هفدهمین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

Read the original post:
از "تعیین معاونان جدید برای وزارت دارایی و وزارت بازرگانی" تا "مانع سوئیفتی…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.