جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Iran Army stages surprise drills near Turkey border

%excerpt%

Original post:
Iran Army stages surprise drills near Turkey border

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.