جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

EU considers emergency summit for Brexit deal: report

The European Union is considering a new emergency summit to get a Brexit deal, the BBC reported on Tuesday.

More:
EU considers emergency summit for Brexit deal: report

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.