جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Gunmen ambush police convoy in Mexico; kill 13 and wound 9

State police expected the worst when they ventured into the wild township of Aguililla to serve a single warrant. Commanders sent 42 officers in five trucks.

Read this article:
Gunmen ambush police convoy in Mexico; kill 13 and wound 9

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.