جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

از "ریاست وثوق الدوله بر کمیسیون نظارت بر بودجه" تا "واگذاری سهام شرکت‌های…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و پنجمین روز آبان ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

See more here:
از "ریاست وثوق الدوله بر کمیسیون نظارت بر بودجه" تا "واگذاری سهام شرکت‌های…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.