جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

از "ورود دکتر میلسپو و هیات مالی آمریکا به ایران" تا "تولید دومین خودروی…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و ششمین روز آبان ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

Originally posted here:
از "ورود دکتر میلسپو و هیات مالی آمریکا به ایران" تا "تولید دومین خودروی…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.