جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

New Zealand volcano: ‘No signs of life’ after massive eruption on White Island

here are “no signs of life” on New Zealand’s White Island after a monster volcano erupted there Monday, officials said.

Continued here:
New Zealand volcano: ‘No signs of life’ after massive eruption on White Island

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.