جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

World’s shortest man dies aged 27

The world’s shortest man has died at the age of 27.

Read more from the original source:
World’s shortest man dies aged 27

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.