جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

از "وزیر کار شدن دکتر خلیل عالمی" تا "افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای نفتی"

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و نهمین روز دی ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

Read more:
از "وزیر کار شدن دکتر خلیل عالمی" تا "افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای نفتی"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.