جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

S.Korea, U.S. hold talks in Seoul to discuss Korean Peninsula affairs

Senior diplomats from South Korea and the United States held talks in Seoul Monday to discuss the Korean Peninsula affairs, according to local media reports.

Read more from the original source:
S.Korea, U.S. hold talks in Seoul to discuss Korean Peninsula affairs

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.