بایگانی مرداد, ۱۳۹۸

Iran, Norway FMs discuss regional, int’l developments

%excerpt% Originally posted here: Iran, Norway FMs discuss regional, int’l developments

بیشتر »

Establishment of Regional Security Impossible without Iran – Rouhani

%excerpt% Read the original: Establishment of Regional Security Impossible without Iran – Rouhani

بیشتر »

Iran Unveils Domestic Long-Range Missile System

%excerpt% See original here: Iran Unveils Domestic Long-Range Missile System

بیشتر »

Iran to launch fist shipping service to Qatar

%excerpt% Original post: Iran to launch fist shipping service to Qatar

بیشتر »

Iranian officials issue warning over American planes in the Persian Gulf

Claiming to act for preserving maritime security in the Persian Gulf, the United States is trying to form an international coalition to increase pressures on Iran. Iranian officials, both political and military, warn that the American move would only make the strategic maritime passage insecure.

بیشتر »

از "تغییر نام اداره معادن" تا "خرید و فروش سپرده‌های یک موسسه مالی و…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سی و یکمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر »

Iranian Parliament Advisor Raps US for Continued Meddling in Region

%excerpt% Follow this link: Iranian Parliament Advisor Raps US for Continued Meddling in Region

بیشتر »

Iran’s oil tanker suffers technical failure at Red Sea

%excerpt% See the original post here: Iran’s oil tanker suffers technical failure at Red Sea

بیشتر »

Top General: Iran to Emerge as Invincible Power

%excerpt% Original post: Top General: Iran to Emerge as Invincible Power

بیشتر »

Iran FM warns US against ‘serious miscalculation’ in Persian Gulf

%excerpt% Link: Iran FM warns US against ‘serious miscalculation’ in Persian Gulf

بیشتر »

Ayatollah Khamenei expresses concern over the situation in Kashmir

Despite enjoying friendly relations with both India and Pakistan, Iran has started to feel worried about the latest developments in the Muslim-majority region of Kashmir. As the highest-level authority in the Islamic Republic, Iranian Supreme Leader expresses the country’s concerns over the issue.

بیشتر »

از "تعیین وظایف مستشار آمریکایی امور فلاحت" تا "ممنوع شدن داشتن بیش از یک…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سیمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر »

Speaker says Americans’ unilateral demands from North Korea unanswered

%excerpt% More here: Speaker says Americans’ unilateral demands from North Korea unanswered

بیشتر »

Iranian Court Hearing Case of UK Oil Tanker

%excerpt% More here: Iranian Court Hearing Case of UK Oil Tanker

بیشتر »

Iran’s Zarif due in Paris for talks with French president

%excerpt% See more here: Iran’s Zarif due in Paris for talks with French president

بیشتر »

Controversies persist despite the release of the Iranian oil tanker

Although the Iranian oil tanker seized by the British forces was released by the order of the Gibraltar court, it seems that controversies on the issue are still in place.

بیشتر »