بایگانی دسته‌ی ‘فرهنگ و هنر’ دسته‌ها

آرزوهاى بزرگ از زبان ويكتور هوگو

اول از همه برايت آرزومندم که عاشق شوي، و اگر هستي، کسي هم به تو عشق بورزد، و اگر اينگونه نيست، تنهاييت کوتاه باشد، و پس از تنهاييت، نفرت از کسي نيابي .آرزومندم که اين گونه پيش نيايد، اما اگر پيش آمد،بداني چگونه به دور از نااميدي زندگي کني.

بیشتر »