برچسب مطالب ‘¤طور تجلي¤’

¤طور تجلي¤

¤طور تجلي¤ شب به هم درشکند زلف چليپائي را صبحدم سردهد انفاس مسيحائي را گر از آن طور تجلي به چراغي برسي موسي دل طلب و سينه سينائي را گر به آئينه سيماب سحر رشک بري اشک سيمين طلبي آينه سيمائي را رنگ رؤيا زده ام بر افق ديده و دل تا تماشا کنم آن […]

بیشتر »