برچسب مطالب ‘آخرين اشتباه!’

آخرين اشتباه!

آخرين اشتباه! اشتباه کردم قلبم را به تو دادم ، دل بستم به تو و عهد عشق را با تو بستم! اشتباه کردم آن روز که به تو گفتم به قلب من خوش آمدي! اشتباه کردم اسيرت شدم ، دلتنگت شدم و به انتظار تو نشستم ! **-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** بگذار چند روزي بگذرد و بعد قلبم […]

بیشتر »

آخرين اشتباه!

آخرين اشتباه! اشتباه کردم قلبم را به تو دادم ، دل بستم به تو و عهد عشق را با تو بستم! اشتباه کردم آن روز که به تو گفتم به قلب من خوش آمدي! اشتباه کردم اسيرت شدم ، دلتنگت شدم و به انتظار تو نشستم !

بیشتر »