برچسب مطالب ‘آزار دهنده ترين کارهايي که خانم ها انجام ميدهند’

آزار دهنده ترين کارهايي که خانم ها انجام ميدهند

آزار دهنده ترين کارهايي که خانم ها انجام ميدهند ….عـلــت اين که چرا نمي تونيم باهاشون زندگي کنيم تا حدود بسيار زيادي به اين مطلب بر ميگرده کــه اونها کامل و بي عـيـب نيـــستند. من از روي تحليل هاي بسيار زياد 10 نمـونــه از کارهاي خانم ها رو کشف کردم که آقايون رو واقـعا کفري […]

بیشتر »