برچسب مطالب ‘آسودگی‌ات مبارک’

آسودگی‌ات مبارک

آسودگی‌ات مبارک دلت را بتکان، غصه‌هایت که ریخت تو هم همه را فراموش کن. دلت را بتکان، اشتباهایت وقتی افتادند روی زمین، بگذار همانجا بمانند. فقط از لابه‌لای اشتباهایت، یک تجربه را بیرون بکش قاب کن و بزن به دیوار دلت. دلت را محکم‌تر بتکانی تمام کینه‌هایت هم می‌ریزد و تمام آن غم‌های بزرگ و […]

بیشتر »