برچسب مطالب ‘آفتابي‌’

آفتابي‌

آفتابي‌ راهي‌ نمونده‌ ، نازنين‌ ! بايد به‌ دريا بزنيم‌ ! بايد از اين‌ خواب‌ِ بلند ، يه‌ پُل‌ به‌ رؤيا بزنيم‌ ! راهي‌ نمونده‌ نازنين‌ ! راه‌ِ ستاره‌ سَد شده‌ ! تو امتحان‌ِ سادگي‌ ، قلب‌ِ من‌ُ تو رَد شده‌ !

بیشتر »