برچسب مطالب ‘آيا زبان عشق خود را مي دانيد ؟’

آيا زبان عشق خود را مي دانيد ؟

آيا زبان عشق خود را مي دانيد ؟ “داشتن عشقي عميق به شما نيرو مي دهد و اگر کسي عميقا” عاشق شما باشد، به شما شوق زندگي مي بخشد” .(lao Tzu) هفته هاي پاياني سال ، هر چه به آخر سال نزديک تر ميشويم ، شوق و اشتياق ما بيشتر مي شود. چه احساسي داريد […]

بیشتر »