برچسب مطالب ‘آيا شب يلدا برگرفته از دين زرتشت است؟ نظر اسلام در اين خصوص چيست؟’

آيا شب يلدا برگرفته از دين زرتشت است؟ نظر اسلام در اين خصوص چيست؟

آيا شب يلدا برگرفته از دين زرتشت است؟ نظر اسلام در اين خصوص چيست؟ شرق شناسان و مورخان متفق القولند كه ایرانیان نزدیك به چند هزار سال است كه شب یلدا آخرین شب پاییز و آذر ماه را كه درازترین و تاریك ترین شب در طول سال است تا سپیده دم بیدار می مانند، در […]

بیشتر »