برچسب مطالب ‘احساس عشق’

احساس عشق

احساس عشق برايت از احساسم مينويسم، بخوان برايت از عشق ميگويم ،هميشه با من بمان! من که برايت مانده ام ، تو نيز هميشه برايم بمان! من که خيلي بي وفايي ديده ام ، تو ديگر بي وفا نباش! حس کن مرا ، ببين که چه احساس عاشقانه اي به تو دارم! من که جز […]

بیشتر »