برچسب مطالب ‘ارد اول و سورنا’

ارد اول و سورنا

ارد اول و سورنا مي گويند زماني که سورنا سردار شجاع سپاه امپراتور ايران (( ارد اول )) از جنگ بر مي گشت به پيرزني برخورد .

بیشتر »