برچسب مطالب ‘ازدواج در ايران باستان’

ازدواج در ايران باستان

ازدواج در ايران باستان از مراسم ازدواج اصيل ايروني براي ما فقط باورهاي غطلي باقي مونده و مراسم خواستگاري، نامزدي ، عقد، عروسي، پاگشا ، آينه و شمعدان تنها جنبه تشريفات داره. در حاليكه تو آئين كهن ايراني هر كدوم روش و هدف خاص خودش رو داشته … در ايران باستان و بنا بر قوانين […]

بیشتر »