برچسب مطالب ‘امام علی(ع) چگونه ریاضیدان یهودی را شگفت زده کرد؟!’

امام علی(ع) چگونه ریاضیدان یهودی را شگفت زده کرد؟!

«دانستنی هایی از ریاضیات و نجوم ائمه» نوشته حسن نجفلو پژوهشی است درباره پایه‏ ریزی دو علم ستاره‏ شناسی و ریاضیات که توسط ائمه صورت گرفته است. در این کتاب نقش ائمه به ویژه امیرالمومنین(ع) در پایه ‏ریزی علومی مانند: حساب، هندسه، ریاضیات، ستاره‏ شناسی، زمین‏ شناسی و جوشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته […]

بیشتر »