برچسب مطالب ‘انتشار اولین کتاب خاطرات از مذاکرات هسته‌ای’

انتشار اولین کتاب خاطرات از مذاکرات هسته‌ای

کتاب «شام آخر در وین» روایت حسن محمدی از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 است كه در این کتاب جزئیاتی از روند مذاکرات به رشته تحریر در آمده که تاکنون در خبرهای حاشیه و متن مذاکرات منتشر نشده است. نويسنده در اين كتاب سعی کرده است علاوه بر ذکر خاطرات، نگاهی آسیب‌شناسانه به روند […]

بیشتر »