برچسب مطالب ‘انتقاد یک مرجع از رواج دهه‌های پیاپی عزاداری’

انتقاد یک مرجع از رواج دهه‌های پیاپی عزاداری

آیت الله شبیری زنجانی نسبت به ترویج دهه‌های پیاپی عزاداری هشدار داد و گفت: افراط در عزاداری‌ها به تفریط می‌انجامد. جامعه عرفا نمی‌تواند نسبت به این همه عزاداری پیاپی مراقبت داشته باشد و سرانجام به انکار مجموع عزاداری روی می‌آورد.

بیشتر »