برچسب مطالب ‘اولادی به من می گفت می دانم عمرم زیاد نیست! / گفتم مهرداد نرو استقلال گفت پرسپولیس مرا نمی خواهد جام جهانی را چکار کنم’

اولادی به من می گفت می دانم عمرم زیاد نیست! / گفتم مهرداد نرو استقلال گفت پرسپولیس مرا نمی خواهد جام جهانی را چکار کنم

بدترین تصویر تو روزهای پرواز غریبانه مهرداد اولادی، مربوط به اشک های شیث رضایی بود که در فراغ رفیق صمیمی اش می ریخت. صدای شیث که خیلی راحت از پرسپولیس کنار رفت و دیگر کسی سراغش را نگرفت و حالش را نپرسید، نشان از غمی دارد که با پرواز مهرداد بر دل او نشسته بود. […]

بیشتر »