برچسب مطالب ‘اين‌گونه نگاه کنيم’

اين‌گونه نگاه کنيم

اين‌گونه نگاه کنيم مرد را به عقلش نه به ثروتش زن را به وفايش نه به جمالش دوست را به محبتش نه به کلامش عاشق را به صبرش نه به ادعايش مال را به برکتش نه به مقدارش خانه را به آرامشش نه به اندازه‌اش اتومبيل را به کاراييش نه به مدلش غذا را به […]

بیشتر »