برچسب مطالب ‘باورهاي رايج’

باورهاي رايج

باورهاي رايج با برخي باورهاي رايج ولي نادرست در رابطه با اهدا چه بايد كرد؟ عمده ترين علت كمبود عضو پيوندي و عدم دسترسي آسان به آن، وجود باورها و ظهور نگرش هاي نادرست عمومي در رابطه با اهداي عضو است. برخي انسانها هيچ وقت نتوانستند و يا نخواستند خود را به جاي يك بيمار […]

بیشتر »