برچسب مطالب ‘باور ندارم بي تو بودن را’

باور ندارم بي تو بودن را

باور ندارم بي تو بودن را باور ندارم امشب آسمان بي ستاره باشد،ماه خواب باشد و دلم گرفته باشد باور ندارم لحظه تنهايي را ، صداي ناله مرغ اسير را ، سکوت لحظه هاي بي کسي را! باور ندارم در اين لحظه بي تو باشم ، تو رفته باشي و من دلشکسته باشم! باور ندارم […]

بیشتر »