برچسب مطالب ‘با شدتي وحشيانه و جنون آميز’

با شدتي وحشيانه و جنون آميز

با شدتي وحشيانه و جنون آميز آن چنان كه قلبم را سخت به درد آورد? آرزو كردم اي كاش هم اكنون همچون مسيح? بي درنگ?آسمان از روي زمين برم دارد? يا لااقل همچون قارون?زمين دهان بگشايد و مرا در خود فرو بلعد. اما…نه? من نه خوبي عيسي را داشتم و نه بدي قارون را. من […]

بیشتر »