برچسب مطالب ‘بنام آفريننده زيبايي ها’

بنام آفريننده زيبايي ها

بنام آفريننده زيبايي ها از کوچکي ياد گرفته بودم گه هر وقت نام امام زمان مياد مثل وقتي که معلم مدرسه مان مياد توي کلاس به خودم بر پا بدم حتي بعضي وقت ها توي تنهايي خودم و زماني که به اون فکر مي کردم…. ….بعضي وقت ها توي تنهايي هم خودم رو ملزم به […]

بیشتر »