برچسب مطالب ‘بهترین جای عالم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی’

بهترین جای عالم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بهترین جای عالم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی عطاملك‌ جويني‌ كه‌ يكي‌ از وزيران‌ دربار هلاكو مي‌باشد و كتاب‌ تاريخ‌ جهانگشاي‌ او معروف‌است‌ به خواجه نصیرالدین توسی گفت : اکنون که ایران در زیر یوغ اجنبی است و هیچ جای نفس کشیدن نیست بهترین جای دنیا برای اقامت گزیدن کجاست ؟ تا از برای رشد […]

بیشتر »