برچسب مطالب ‘به خاطر لجبازی استقلالی شدم اگرنه تمام وجودم پرسپولیس است!’

به خاطر لجبازی استقلالی شدم اگرنه تمام وجودم پرسپولیس است!

انصاریان دیروز ساعاتی میهمان بود تا از این روند تغییر حرفه‌اش بگوید و البته خاطراتش در فوتبال و اتفاقات تازه زندگی‌اش در سینما را مرور کند. فوتبال یا سینما؟ اگر قرار باشد به عقب برگردی و یکی را انتخاب کنی، کدام سمت می‌روی؟ هیچ‌وقت اتفاقات فوتبال را نمی‌توانم فراموش کنم چون همه اتفاقات زندگی‌ام از […]

بیشتر »