برچسب مطالب ‘بي خبرِ بي خيال’

بي خبرِ بي خيال

بي خبرِ بي خيال هنگام سپيده دم خروس سحري داني که چرا همي کند تو بي خبري [ شيخ ابو سعيد ابو الخير ] قصه غم انگيزي است قصه ما شرح حال گمشده اي است بي خيال! انگار نه انگار که قرار است باز گردد. گم شده است و همچنان دور مي شود و دورتر […]

بیشتر »