برچسب مطالب ‘تاريخي’

تجارت آنلاین: "صنعت توريسم" ضلع سوم اقتصاد ايران

فرآيندرکود اقتصادي ايران با افول فروش ذخايرفسيلي درجهان وگسترش انرژي‌هاي نوين،نيازمند نگرش جديد در بودجه ريزي کشور با ايجاد و توسعه صنعت توريست با عنوان« ضلع سوم بودجه» به تناسب جايگاه عالي در جاذبه‌هاي باستاني و تاريخي و ارزشمند بودن جاذبه‌هاي طبيعي در برآيند چهره اقتصاد ايران با الگوي اقتصاد مقاومتي، بي شک افتخار آفرين خواهد بود.

بیشتر »