برچسب مطالب ‘تاريخچه لباس عروس’

تاريخچه لباس عروس

تاريخچه لباس عروس لباس عروسي، لباسي بي نظير و منحصر به فردي است. در کنار تولد و مراسم تدفين، ازدواج يکي از سه موقعيت مهم و عظيم در زندگي هر شخص است و تنها موردي است که شخص در تعيين چگونگي آن و عظمت و شکوه برگزاري آن، نقش اصلي را برعهده دارد. اين روز […]

بیشتر »