برچسب مطالب ‘تا دنیا دنیاست …’

تا دنیا دنیاست …

تا دنیا دنیاست … در یكی از شهرهای عالم با مرتاض جوانی آشنا شدم كه فن دزدیدن روح را بمن آموخت. او میگفت: روح را مردم بدرستی نمی شناسند و نمیدانند كه آنهم از هر حیث شبیه سایر اعضای بدن است. مثل دست، مثل پا و مثل گوش… و همانطور كه دست و پا را […]

بیشتر »