برچسب مطالب ‘تمنا’

تمنا

تمنا می‌نو‍یسم، از تو و گل و برگ زمستون و ‍یلدا و برف كه چند گل نرگس ازتمنا زدست تو افتاد و شكست !!! سميه محمدقلي از مجموعه عشق بي‌عاشق دریا رفتم جلو، آنجا كه نفس ازهوا بیزار بود آنجا كه نفس از آب آرامش ابد‍ی می‌خواست آب را خواهم خواند كه به تو برساند […]

بیشتر »