برچسب مطالب ‘تنهايي باوفا!’

تنهايي باوفا!

تنهايي باوفا! جاي تو در قلبم نيست ، در زندان غمها نمان که اينجا جاي ماندن نيست! ارزش تو بالاتر از قلب شکسته ي من است ، برو که قلب من سرپناه خوبي براي تو نيست! ديگر کار من از عاشق شدن گذشته است ، ديگر کسي به من نگاه نميکند، در خزان سرد زندگي […]

بیشتر »