برچسب مطالب ‘تنهايي در قلبم جايي ندارد’

تنهايي در قلبم جايي ندارد

تنهايي در قلبم جايي ندارد هر جاي دنيا که باشي ، حتي اگر آن سوي دنيا باشي ، مهم بودنت در اين دنياست! مهم اين است که من به عشق بودنت نفس ميکشم ، به يادت ميخوابم و به عشقت بيدار ميشوم ! دلم به بودنت خوش است ، دلم خوش است که تو در […]

بیشتر »