برچسب مطالب ‘توصيه هاي مفيد به ديگران براي ترك اعتياد’

توصيه هاي مفيد به ديگران براي ترك اعتياد

توصيه هاي مفيد به ديگران براي ترك اعتياد ـ خطرات و عواقب مصرف مواد را براي او توضيح دهيد . ـ به او بگوئيد كه با ترك اعتياد ، عوارض جسمي ، به زودي بر طرف مي شود . ـ توضيح دهيد به او كمك خواهد شد كه با تحمل كمترين مشكلات اعتياد خود را […]

بیشتر »