برچسب مطالب ‘جملات زيبا…’

جملات زيبا…

جملات زيبا… وقتي به‌علاوه خدا باشي منهاي هر چيزي زندگي مي‌کني! ديـــــدن لـبـــخـنـــد آنهـايـي که رنج مي کــشند از ديدن اشک هــايشان درد ناکتر است ما کاشفان کوچه هاي بن بستيم، حرف هاي خسته اي داريم… اين بار پيامبري بفرست که تنها گوش کند انسانها گاهي آنقدر احمقند که مثل عروسکهاي خيمه شب بازي روزي […]

بیشتر »