برچسب مطالب ‘حرف های نقل و انتقالاتی حسین هدایتی برای پرسپولیسی ها’

حرف های نقل و انتقالاتی حسین هدایتی برای پرسپولیسی ها

حسین هدایتی در اینستاگرام خود خطاب به هواداران پرسپولیس نوشت: دوستان کمى صبور باشید لباس پرسپولیس خیلى ارزشمنده عاشقان میمانند وقرارداد خود راتمدید وامضاء میکنند. بازیکنان جوان مامیفهمند باحمایت مردم وهواداران ، فوتبال آنها استمرار ومحبوبیت بدست میاورند. مدیران بالیست ارائه شده ازسوى جناب آقاى برانکو قدرتمندانه اقدام میکنند. بنده ام پشتیبان وحمایت مالى خواهم […]

بیشتر »